ianuarie 16, 2010

CALEA ROMANĂ A MÂNTUIRII

"Darul fără plată al lui Dumnezeu este viata vesnică" (Romani 6:23)


Simti că viata ta este goală? Tânjesti după pace, după siguranta că păcatele iti sunt iertate si că ai o casă pregătită in ceruri? Astăzi pune-ti increderea in Hristos si fă-L Domnul vietii tale. "Cum?" intrebi tu. Ia-o pe drumul roman al mântuirii (care se găseste in epistola către Romani). Pasul 1: "Căci toti au păcătuit, si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu" (Romani 3:23). Trebuie să recunosti că toti oamenii sunt păcătosi in adâncul lor si că au nevoie disperată de un Mântuitor. Pasul 2: "Lucrează din greu să-ti umpli viata de păcat, iar pensia ta va fi moartea. Dar darul lui Dumnezeu este adevărata viată, viata vesnică, dăruită de Isus" (Romani 6:23). Evanghelia inseamnă "vestea cea bună" si aceasta este vestea cea bună: păcatele tale (absolut toate) au fost plătite la cruce.
Pasul 3: "Dumnezeu isi arată dragostea fată de noi prin faptul că, pe când eram noi incă păcătosi, Hristos a murit pentru noi" (Romani 5:8). Nu poti câstiga mântuirea prin fapte bune si nu o poti merita printr-un caracter bun. Dumnezeu ti-o oferă pe gratis. Tot ce trebuie să faci este să o primesti prin credintă.
Pasul 4: "Dacă mărturisesti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, si dacă crezi in inima ta că Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mântuit. Căci prin credinta din inimă se capătă neprihănirea, si prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: "Oricine crede in El, nu va fi dat de rusine." In adevăr, nu este nici o deosebire intre Iudeu si Grec; căci toti au acelasi Domn, care este bogat in indurare pentru toti cei ce-L cheamă" (Romani 9:9-12).
Acum roagă-te in felul următor: "Doamne, imi predau viata Tie. Vino in inima mea. Prin credintă primesc darul vietii vesnice. Multumesc pentru că ai făcut pace intre Tine si mine, in Numele lui Isus. Amin".

ianuarie 15, 2010

LIBER SĂ TACI

"N-a deschis gura deloc" (Isaia 53:7)


Uneori este intelept să astepti si să spui: "Nu am răspunsul chiar acum, dar mă voi gândi la el, mă voi ruga si voi reveni". Nevoia ta de a salva pe cineva sau de a impresiona si de a câstiga puncte se va intoarce impotriva ta. Biblia spune: "Omul intelept iti ascunde stiinta, dar inima nebunilor vesteste nebunia" (Proverbe 12:23). Lasă ca intelepciunea să-ti determine răspunsul, nu eul!
Când oamenii sunt nerăbdători să afle răspunsuri, te vor impinge să vorbesti inainte să cunosti toate faptele sau inainte să stai in rugăciune si să te gândesti la situatie. Dacă il rogi, Dumnezeu iti va spune ce să spui si când să spui. Promisiunea Lui este aceasta: "Eu pun cuvintele Mele in gura ta si te acopăr cu umbra mâinii Mele" (Isaia 51:16). Eul spune: "Nu sta degeaba, spune ceva". Intelepciunea spune: "Nu vorbi degeaba, stai!" Roagă-L pe Dumnezeu in liniste să te lumineze. Intelegerea venită de la Dumnezeu poate rezolva lucrurile rapid. Nevoia altcuiva de a cunoaste nu trebuie să te determine pe tine să vorbesti.
Când Domnul Isus a stat inaintea lui Pilat la judecată, El a spus: "Crezi că n-as putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune indată la indemână mai mult de douăsprezece legiuni de ingeri?" (Matei 26:53). Totusi, Biblia spune: "N-a deschis gura deloc". Când a fost adus inaintea lui Pilat, Isus doar a stat si nu a spus nimic. Si aceasta deoarece nu El era la judecată, ci Pilat. Isus isi cunostea menirea si lucrul cel mai important, il cunostea pe Tatăl Său in mod intim. Si când il cunosti pe Dumnezeu, te poti confrunta cu orice lucru plin de incredere; si poti fii liber să taci. Ce stare minunată!

ianuarie 14, 2010

MĂREȚUL HAR

"Mie .. mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogătiile nepătrunse ale lui Hristos" (Efeseni 3:8)


Când John avea vârsta de unsprezece ani, tatăl său, un navigator experimentat, l-a introdus in Marina Britanică. Dar lui John ii lipsea disciplina. A fost arestat pentru că a dezertat, retrogradat si bătut, el a sfidat autoritatea si si-a bătut joc de membri crestini ai echipajului. Intr-o noapte, s-a trezit si a văzut cum cabina lui se umple de apă; acea parte a vasului se scufunda. In mod normal, tipul acela de stricăciune duce la scufundare vasului in câteva minute, dar un cargo plutitor i-a ajutat să câstige timp. John a auzit un alt marinar tipând: "Vom pieri cu totii" si viata i s-a desfăsurat inaintea ochilor. In acel moment s-a pocăit si si-a predat inima lui Hristos, rugăciune pe care ar fi putut-o uita cu usurintă, dat fiind faptul că in acea noapte vasul nu s-a scufundat. In schimb, el si-a amintit-o mult timp după ce a iesit la pensie pentru a deveni lucrător si autor de versuri. Pavel spune: "In El avem .. iertarea păcatelor, după bogătiile harului Său" (Efeseni 1:7). John Newton a putut să i se alăture lui Pavel, spunând: "mie, care sunt cel mai neinsemnat.. mi-a fost dat harul acesta să vestesc .. bogătiile nepătrunse ale lui Hristos".
In povestirile mărunte găsim invătături extraordinare, iar invătătura extraordinară in acest caz este cântarea pe care a scris-o Newton si care simbolizează intoarcerea lui la Hristos. Probabil ai cântat-o si tu o dată sau de două ori. "Măretul har m-a mântuit pe mine din păcat! Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat! Dureri, batjocuri, prigoniri adese-am intâlnit, prin harul marii lui iubiri, eu toate-am biruit". Bogătiile harului care ne salvează sunt "nepătrunse". Nu le vom intelege niciodată. De aceea ultimul vers al cântării spune: "Prin har ajunge-voi in cer, cu slavă imbrăcat si voi slăvi in vesnicii pe Cel ce har mi-a dat".

ianuarie 13, 2010

CUM SĂ PRIMEȘTI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (3)

"Vom face si vom asculta tot ce a zis Domnul" (Exod 24:7)


Ce poti face ca Cuvântul lui Dumnezeu să devină mai personal si mai eficient in viata ta? Il poti primi ca pe un cuvânt practic, nu teoretic. Biblia nu este incercarea lui Dumnezeu de a oferi idei iluminatoare, teorii interesante sau sfaturi bune ca să le luăm in considerare. Nu, ci ea reprezintă afirmarea indiscutabilă a adevărului etern plin de autoritate după care trebuie să trăim. El este menit să fie aplicat in lumea reală. "De aceea, pe orisicine aude aceste cuvinte ale Mele, si le face, il voi asemăna cu un om cu judecată, care si-a zidit casa pe stâncă" (Matei 7:24). Temelia solidă a casei omului ascultător a rezistat violentei furtunii. Dar: "ori si cine aude aceste cuvinte ale Mele, si nu le face", spune Domnul Isus, este un nebun, iar furtuna ii va surpa temelia (vs. 26-27). Domnul Isus nu l-a condamnat pe omul acesta pentru că a zidit o structură neadecvată sau pentru că nu a ascultat sau nu a inteles si nu a crezut Cuvântul Său, ci pentru că nu l-a trăit. "Fiti implinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, inselându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, ..cine isi va adânci privirile in legea desăvârsită, .. nu ca un ascultător uituc, ci ca un implinitor cu fapta, va fi fericit in lucrarea lui" (lacov 1:22-25). Dacă credem că citirea, cunoasterea si chiar increderea in Cuvântul lui Dumnezeu ne implineste obligatiile fată de el, ne amăgim singuri. Fiindcă este Cuvântul lui Dumnezeu, intentia Lui cu privire la el trebuie implinită. Aceasta necesită nu numai să crezi, dar si să trăiesti Cuvântul, Iacov nu a spus: "va fi fericit in ceea ce crede, ci va fi fericit in ceea ce face!" Când Moise le-a citit evreilor Cuvântul lui Dumnezeu, ei au spus: "Vom face si vom asculta tot ce a zis Domnul". Amin.

ianuarie 12, 2010

CUM SĂ PRIMEȘTI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (2)

"Cerul si pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece" (Marcu 13:31)


Cum poti obtine beneficiul maxim din Cuvântul lui Dumnezeu? Primeste-l ca pe un Cuvânt etern, nu ca pe unul temporar. Dată fiind mentalitatea "lucrurilor de prisos" din cultura noastră nu suntem obisnuiti să păstrăm prea mult un lucru. Le inlocuim mereu cu tehnologii mai actuale. Dar nu si Cuvântul lui Dumnezeu! "Cerul si pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece". El nu are nevoie niciodată de actualizare; el este desăvârsit si nu i se pot aduce imbunătătiri. De aceea Domnul Isus ne invată să "rămână in noi Cuvintele Lui" (loan 15:7). In limbajul secolului douăzeci: "Programează-ti mintea cu versete". Cum se poate face lucrul acesta?
1) "Cuvântul lui Hristos să locuiască din belsug in voi in toată intelepciunea" (Coloseni 3:16). Oferă-i domiciliu permanent, nu doar statutul de vizitator. Gustă din el din belsug, ceea ce inseamnă să iei o masă copioasă, din abundentă. Să o numim "operatiunea saturarea"! Pentru a ne ajuta, o altă traducere a Noului Testament adaugă: "invătati-vă unii pe altii.. in timp ce cântati psalmi si cântări de laudă si cântări duhovnicesti". Ce metodă bună de a intări intelegerea versetelor din Scriptură.
2) "Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi si noapte, căutând să faci tot ce este scris in ea; căci atunci vei izbândi in toate lucrările tale, si atunci vei lucra cu intelepciune" (losua 1:8). Pentru a retine Cuvântul permanent, vorbeste despre el, gândeste-te la el, trăieste-l! Poate spui: "dar memoria mea nu are capacitatea de a retine prea bine". Nici o problemă: "mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, in Numele Meu, vă va invăta toate lucrurile, si vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu" (Ioan 14:26). Dacă vei citi Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ii inveti pe altii din el, dacă il cânti, il rostesti si trăiesti potrivit lui, Duhul Său iti va reimprospăta memoria ta mai putin desăvârsită intr-un mod miraculos.

ianuarie 11, 2010

CUM SĂ PRIMEȘTI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (1)

"Să prindă urechea voastră ce spune gura Lui" (leremia 9:20)


Care este atitudinea care iti aduce cel mai mare beneficiu când auzi sau citesti Cuvântul lui Dumnezeu? Primeste-l ca pe Cuvântul lui Dumnezeu - nu al oamenilor! El este propagat prin oameni, dar isi are originea in El. "Când ati primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ati primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci .. ca pe Cuvântul lui Dumnezeu" (1 Tesaloniceni 2:13).
Iată patru lucruri pe care trebuie să le tii minte mereu referitor la Biblie: 1) Are autoritate. "Toti au fost cuprinsi de spaimă, si ziceau unii către altii: Ce inseamnă lucrul acesta? El porunceste cu stăpânire si cu putere duhurilor necurate, si ele ies afară!" (Luca 4:36). Fortele intunericului care ne inconjoară trebuie să recunoască si să se supună Cuvântului plin de autoritate a lui Dumnezeu. Asa că increde-te in el! 2) Are putere creatoare. "Odinioară erau ceruri si un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu" (2 Petru 3:5). Cuvântul Lui a fost indeajuns pentru a crea tot ce există. El nu trebuie să se chinuiască sau să transpire, El trebuie doar să rostească un cuvânt si se face. Asa că rosteste Cuvântul lui Dumnezeu! 3) Este eficientă. "Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se intoarce la Mine fără rod" (Isaia 55:11). Fiecare Cuvânt pe care il rosteste Dumnezeu are o misiune anume si are garantia că se va implini potrivit cu voia Sa, strategia Sa si momentul ales de El. Asa că pune Cuvântul lui Dumnezeu la lucru! 4) Este dinamică. "Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh si viată" (loan 6:63). Când le primesti ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, se produc rezultate care schimbă viata. Cuvântul nu poate sta degeaba. El trebuie să genereze, fiindcă "Cuvântul lui Dumnezeu, .. lucrează .. in voi care credeti" (1 Tesaloniceni 2:13)!

ianuarie 10, 2010

CUM STAI CU DĂRNICIA?

"Dati, si vi se va da" (Luca 6:38)


Când vine vorba de dărnicie, Biblia ne dă două lectii foarte clare:
1) Trebuie să dăruim, asteptându-ne să primim! Poate spui: "Dacă voi primi mai mult, voi dărui mai mult". Nu, ai inteles pe dos. Domnul Isus a spus: "Dati, si vi se va da .. cu ce măsură veti măsura, cu aceea vi se va măsura" (Luca 6:38). Nivelul dărniciei tale determină nivelul a ceea ce primesti. Asadar, sparge barierele fricii si pune-L pe Dumnezeu la incercare, căci El nu te va dezamăgi.
2) Primim mai mult decât dăruim. Pavel scrie: "Cel ce dă sământă semănătorului si pâine pentru hrană" vă va da si vă va inmulti si vouă sământa de semănat si va face să crească roadele neprihănirii voastre" (2 Corinteni 9:10). Să remarcăm că o parte din sământa (banii) pe care ne-o dă Dumnezeu este pentru mâncare (sau pentru nevoile noastre), iar o parte pentru "roadele neprihănirii noastre". Ce inseamnă aceasta? Pavel explică: "A imprăstiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne in veac" (2 Corinteni 9:9). Pentru a fi cu adevărat neprihănit trebuie să arătăm compasiune fată de cei ce suferă si să dăruim cu generozitate celor care nu pot avea grijă de ei insisi. Biblia spune că atunci când dăruim săracilor il imprumutăm pe Domnul, iar El ne va răsplăti (Proverbe 19:17). Imaginează-ti dobânda pe care ti-o dă Dumnezeu! Domnul Isus o descrie ca pe "o măsură bună, indesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra". Nu există lipsă de bani in această lume, ci Dumnezeu nu doreste decât ca banii să ajungă in mâinile potrivite!
Si apropo, dărnicia nu inseamnă doar modul in care biserica isi creste bugetul, ci si modul in care Dumnezeu isi creste copiii pentru ca planul Său să se implinească si să fie binecuvântati in tot acest proces. Deci, cum stai cu dărnicia?