ianuarie 14, 2010

MĂREȚUL HAR

"Mie .. mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogătiile nepătrunse ale lui Hristos" (Efeseni 3:8)


Când John avea vârsta de unsprezece ani, tatăl său, un navigator experimentat, l-a introdus in Marina Britanică. Dar lui John ii lipsea disciplina. A fost arestat pentru că a dezertat, retrogradat si bătut, el a sfidat autoritatea si si-a bătut joc de membri crestini ai echipajului. Intr-o noapte, s-a trezit si a văzut cum cabina lui se umple de apă; acea parte a vasului se scufunda. In mod normal, tipul acela de stricăciune duce la scufundare vasului in câteva minute, dar un cargo plutitor i-a ajutat să câstige timp. John a auzit un alt marinar tipând: "Vom pieri cu totii" si viata i s-a desfăsurat inaintea ochilor. In acel moment s-a pocăit si si-a predat inima lui Hristos, rugăciune pe care ar fi putut-o uita cu usurintă, dat fiind faptul că in acea noapte vasul nu s-a scufundat. In schimb, el si-a amintit-o mult timp după ce a iesit la pensie pentru a deveni lucrător si autor de versuri. Pavel spune: "In El avem .. iertarea păcatelor, după bogătiile harului Său" (Efeseni 1:7). John Newton a putut să i se alăture lui Pavel, spunând: "mie, care sunt cel mai neinsemnat.. mi-a fost dat harul acesta să vestesc .. bogătiile nepătrunse ale lui Hristos".
In povestirile mărunte găsim invătături extraordinare, iar invătătura extraordinară in acest caz este cântarea pe care a scris-o Newton si care simbolizează intoarcerea lui la Hristos. Probabil ai cântat-o si tu o dată sau de două ori. "Măretul har m-a mântuit pe mine din păcat! Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat! Dureri, batjocuri, prigoniri adese-am intâlnit, prin harul marii lui iubiri, eu toate-am biruit". Bogătiile harului care ne salvează sunt "nepătrunse". Nu le vom intelege niciodată. De aceea ultimul vers al cântării spune: "Prin har ajunge-voi in cer, cu slavă imbrăcat si voi slăvi in vesnicii pe Cel ce har mi-a dat".