martie 23, 2012

NU TE SPERIA DE LOVITURI (2)

„Măgărita a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum, si a luat-o pe câmp. Balaam si-a bătut măgărita ca s-o aducă la drum. Îngerul Domnului S-a asezat într-o cărare dintre vii, si de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărita a văzut pe Îngerul Domnului; s-a strâns spre zid, si a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. Îngerul Domnului a trecut mai departe, si S-a asezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta nici la stânga. Măgărita a văzut pe Îngerul Domnului, si s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie, si a bătut măgărita cu un băt. Domnul a deschis gura măgăritei, si ea a zis lui Balaam: "Ce ti-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?" Balaam a răspuns măgăritei: "Pentru că ti-ai bătut joc de mine; dacă as avea o sabie în mână, te-as ucide pe loc." Măgărita a zis lui Balaam: "Nu sunt eu oare măgărita ta, pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ti fac asa?" Si el a răspuns: "Nu." Domnul a deschis ochii lui Balaam, si Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Si s-a plecat, si s-a aruncat cu fata la pământ. Îngerul Domnului i-a zis: "Pentru ce ti-ai bătut măgărita de trei ori? Iată, Eu am iesit ca să-ti stau împotrivă, căci drumul pe care mergi, este un drum care duce la pierzare, înaintea Mea. Măgărita M-a văzut, si s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-as fi omorât, iar pe ea as fi lăsat-o vie." Balaam a zis Îngerului Domnului: "Am păcătuit, căci nu stiam că te-ai asezat înaintea mea în drum; si acum, dacă nu găsesti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce." Îngerul Domnului a zis lui Balaam: "Du-te cu oamenii acestia; dar să spui numai cuvintele pe care ti le voi spune Eu.” [Numeri 22:22-35]

  

Este scris în Eclesiastul 10:9 că „cine sfărâmă pietre, este rănit de ele, si cine despică lemne este în primejdie” cuvânt valabil pentru măgărită si pentru oricine doreste să scape viata celor dragi, fiindcă satan sigur se va opune acestui lucru, dorind ca orice om, ca si Balaam, să-si continue umblarea pe calea aleasă de inima lui, de aceea va aduce război, satan dorind să-i îndepărteze pe cei ce sunt constienti de planurile lui, dar dacă măgărita n-a renuntat la misiunea ei, atunci să nu renuntăm nici noi, indiferent de lovituri.

            Asada, întelegem astfel că cei ce doresc binele celor dragi, a celor care urmează pe o cale rea, vor fi loviti dacă vor încerca să-i ferească de rău, spunând NU planurilor lor, vor fi „bătuti” de satan, ca si măgărita lui Balaam, ca astfel să renunte a mai lupta pentru mântuirea sufletelor celor căzuti în păcat.

            Cred că dacă acestei măgărite i-ar fi păsat doar de viata ei, neinteresând-o de viata stăpânului ei, ea ar fi mers linistită pe drumul ales de Balaam, fiindu-i bine, fiindcă ea oricum ar fi scăpat cu viată, asa scrie în versetul 33, însă, pentru ea era mai scumpă viata stăpânului ei decât propria-i viată, de aceea a acceptat pe nedrept pedeapsa, ca să salveze viata lui Balaam.

            Da, cine stă la spărtură va avea de suferit, va fi lovit, va fi acuzat pe nedrept, va fi împins să plece din locul acela, satan dorind să scape de el si-i va da lovitură după lovitură până ce omul acela va renunta la a mai mijloci pentru cei ce merg pe calea pierzării, de aceea nu sunt multi mijlocitori azi, fiindcă multi îsi iubesc viata lor mai mult decât să iubească viata celor din casa lor.Cristina