august 11, 2011

PASESTE CU INCREDERE (1)

Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise.” [Iosua 1:3]


Domnul Dumnezeu îi dăduse lui Iosua sarcina expresă de a conduce poporul Lui spre tara Canaan, tară promisă lor de Dumnezeu, care din punct de vedere spiritual reprezintă împlinire, dar ca Iosua fie un lider bun, trebuia mai întâi ca el cunoască Canaanul si stim în trecut Iosua intrase în tara aceea, fiind, pentru totdeauna, marcat de frumusetea ei.
Astfel Iosua avea nevoie de hotărâre, de curaj, de îndrăzneală si chiar n-ar fi existat nimeni -l încurajeze, datoria lui era se întărească singur, privind spre Dumnezeu, ca apoi întărească si încurajeze pe toti cei din poporul lui Dumnezeu care, cu sinceritate si-ar fi dorit intre în acea tară.
Domnul Dumnezeu îl alesese pe Iosua fie liderul poporului Lui, nu fusese dorinta lui Iosua de a obtine pozitia aceasta, si de aceea Dumnezeu i-a si dat autoritate si trecere înaintea poporului, iar dacă nu si-ar fi îndeplinit cu responsabilitate chemarea, atunci Domnul Dumnezeu l-ar fi tras la răspundere pe Iosua.

Dreptul de proprietate asupra tării promise era neconditionat, însă luarea în stăpânire a tării era conditionată de ascultarea lor de Dumnezeu, de aceea Domnul îl încurajează pe Iosua prezinte poporului un nou mod de viată, fiindcă îsi încheiaseră călătoria prin pustie si de acum trăirea lor trebuia se adapteze tării promise.

Iosua a fost un mare "general", desi el s-a născut ca si sclav în Egipt si avea vârsta de 40 de ani când a fost trimis ca si iscoadă în Canaan, trecând încă pe atât până ce a primit chemarea si însărcinarea preia stafeta din mâna lui Moise.
Cristina