aprilie 28, 2011

E VREMEA CERCETARII

"În urmă a intrat în Templu, si a început să scoată afară pe cei ce vindeau si cumpărau în el. Si le-a zis: "Este scris: "Casa Mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi ati făcut din ea o pesteră de tâlhari…" [Luca 19:29-48]

Am citit despre evrei, că ei trebuiau să-si aleagă un miel fără cusur, adică fără nici un defect, pe care să-l tină în casă o vreme, până când mielul acela avea să fie înjunghiat în ziua de Paste. Capul familiei trebuia să aleagă mielul acela si apoi să îl ducă în casă, în mijlocul copiilor lui, ca ei să se joace cu el, să-l îngrijească si să se ataseze de el, dar în tot acest timp să fie constienti că mielul din casa lor, avea să moară pentru ei.
În mod asemănător Tatăl nostru din ceruri a ales Mielul, pentru evrei si pentru toate celelalte popoare deopotrivă, si l-a pus în mijlocul casei lui Israel si evreii s-au bucurat când El a venit la ei în „casă”, slăvindu-L, ca si pe Împăratul lor mult asteptat… până într-o zi… când El s-a lăsat răstignit, pentru că El stia de ce a venit pe pământ: nu pentru a fi un împărat pământesc, ci pentru a fi Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, Domnul Isus fiind sacrificiul de Paste, Cel care ne-a eliberat de păcate.
Astfel că Domnul Isus a intrat în Ierusalim ca Miel si nu ca Împărat, desi aparent a fost elogiat, dar la scurt timp sacrificat pentru păcatul tuturor. Da, era nevoie de un Miel Desăvârsit, ca să aducă o mântuire desăvârsită, fiindcă asa este mântuirea care vine de la Dumnezeu: perfectă.
În Ioan 7:1-10 este scris cum Domnul Isus a intrat în Ierusalim, nu cu mare fast, ci cumva „pe ascuns”, călare pe un măgărus, rămânând acolo timp de cinci zile, până la moartea Lui. Dar oare de ce a intrat Domnul Isus în Ierusalim cu câteva zile înainte de Paste?...
În Exod 13:7 este scris: „În timpul celor sapte zile, să mâncati azime; să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea tării tale” si această poruncă era împlinită cu foarte mare strictete de orice familie de evrei, ei aplicând-o literar în viata lor de fiecare dată când urmau să ia Pastele.
În Ierusalim, timp de o săptămâna înaintea acestei sărbători de Pasti, evreii făceau „curătenie generală”, curătând toată suprafata casei lor de firimituri, sau de orice ar putea însemna aluat dospit în casa lor, spiritual însemnând că orice lucru nedorit de Dumnezeu, care aduce mândrie, răutate, clevetire… care întinează viata, care o acreste si care ne îndepărtează de El, obligatoriu trebuie scos din casa vietilor noastre si din casele în care locuim.
Apoi, în ultima zi a acelei săptămâni, capul casei avea datoria să-si verifice casa de orice aluat dospit si încă o dată să se asigure că sub nici o formă nu a mai rămas nimic dospit în casa lui… da, responsabilitatea de preot al casei a fost dată bărbatului si Dumnezeu va întreba pe fiecare bărbat în parte, dacă veghează cu atentie ca nici un păcat si nici un amestec cu lumea să nu existe în viata lui, a sotiei lui, a copiilor lui, sau în casa lui…
Întelegem astfel motivul pentru care Domnul Isus a intrat în Ierusalim, cu o săptămână înainte de Paste, motivul fiind curătarea Templului de orice necurătie existentă în El, si vedem cum Domnul Isus face un bici si alungă din Templul Tatălui Său pe toti vânzătorii, ca Templul să-si reia Menirea, de Casă dedicată lui Dumnezeu.
Stim că Domnul Isus nu avea o casă a Lui, Templul era casa Lui, de aceea a fost nevoie ca El - Capul Casei, să meargă să verifice si să se asigure că nu mai este nimic necurat în Casa Tatălui Lui... astfel, Pastele care urma să aibă loc, să fie luat în curătie si sfintenie.
Ierusalimul reprezintă centru fiintei noastre, iar dacă Domnul Isus a intrat în Ierusalimul nostru va fi vizibil… Cum se va vedea? Din felul în care vorbim, din felul cum zâmbim, cum lucrăm, cum ascultăm si ne supunem stăpânirii, cum ne îmbrăcăm… în absolut tot ce trăim suntem o priveliste pentru îngeri si pentru lume, chiar si prin îmbrăcăminte, deci tot ce nu-i place Domnului Isus trebuie curătat din inimile si din casele noastre!
Domnul Isus doreste să ne curătăm detaliat „casa” (inima), ca nimic necurat să nu mai fie în ea si să putem astfel lua Pastele împreună cu El, împărtăsind suferintele Lui la masa Sa… iar dacă în viata noastră se mai află un gând rău împotriva cuiva, sau vreo judecată, atunci să stim că nu putem lua cina împreună cu Domnul Isus si cu fratii nostri, pentru că nu suntem un Trup, asa cum pâinea este un întreg, ea e una…Cristina