decembrie 08, 2011

ORBIREA SPIRITUALA (4)

Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Si ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei: "Iată, stiu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi, este un om sfânt al lui Dumnezeu” … [2 Împărati 4:8-9]Foarte grele întrebări si cu sigurantă că nu-ti mai vine să acoperi păcatul si să faci pe „sfântul” când stii că îl minti pe Dumnezeu cu trăirea ta, făcând totul de ochii lumii… Astfel că povestea lui Ghehazi trebuie să ne provoace să nu mai gândim superficial, ci să ne gândim foarte serios la modul cum ne trăim viata de crestin…, altfel vom fi orbi spiritual, ca si Ghehazi.

Lepra lui Ghehazi a fost consecinta trăirii lui în păcat, iar lucrul acesta trebuie să ne pună în fata unei realităti de necontestat, si chiar că cel mai mult ne place să spunem că Dumnezeu este Dragoste, Iubire, Milă, Compasiune, Ajutor si Mângâiere, că El vede totul, aude totul si stie totul ... trebuie să ne lipim pe inimă si faptul că Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt, de aceea e vremea să constientizăm cât de Drept este Domnul Isus. 

Domnul Dumnezeu nu se joacă cu păcatul si nici cu cei ce fac pe „sfântul” cu El, fiindcă viata cu El nu este un teatru ieftin si nici nu s-ar lăsa Dumnezeu „mituit” pentru a ne trece păcatul cu vederea. Nu!... Ci viata cu El este o realitate de mă înfior numai gândindu-mă ce s-ar întâmpla dacă astăzi lepra ar apărea ca pedeapsă a urii, a actiunilor si gândurilor noastre… si pentru că nu se vede în exterior, multi poartă păcatul în inimile lor.

Este scris în Maleahi 3:10: "Aduceti însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneti-Mă astfel la încercare, zice Domnul ostirilor, si veti vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, si dacă nu voi turna peste voi belsug de binecuvântare... dar mă întreb: toate bisericile de azi reprezintă Casa lui Dumnezeu?... Sau Casa Lui este doar locul unde locuieste El?

Locuieste nelegiuirea unită cu sărbătoarea, locuieste întunericul împreună cu lumina? Sigur ca nu! Iar dacă putem noi, ca si oameni, să ne mutăm în altă casă si să lăsăm altora vechea casă, oare nu se poate muta si Dumnezeu în locuri unde găseste curătie de inimă si sfintire, lăsând păstorilor corupti bisericile acelea? Dar nu ne este Templul lui Solomon un exemplu? A locuit Dumnezeu totdeauna în casa aceea, numită Templul Lui? …

Asadar, zeciuiala lui Dumnezeu se dă incluzând toate cele patru categorii specificate în Cuvânt, dar în asa fel să nu stie stânga ce face dreapta... fiindcă nu spune Scriptura să ne evidentiem numele în nici un fel, iar levitii care ar trebui să primească "zeciuiala" sunt doar oamenii sfinti, care vorbesc despre sfintire si trăiesc ei însisi sfintirea, ca si Elisei, iar noi avem ce învăta de la ei, omul sfânt fiind o mare binecuvântare pentru noi.

E nevoie de discernământ cu privire la acest lucru, dar din pricina orbirii spirituale oamenii si-au pierdut discernământul si nu pot auzi azi vocea Duhului Sfânt... astfel se fac vinovati de necredinciosie fată de Cel ce ne dă totul, si de aceea, din nestiintă, cu banii lor zidesc împărătia minciunii.

Cristina